Markentreprenad för underhåll av vägar året om

De flesta stora företag inom markentreprenad erbjuder ett brett urval av tjänster. Det rör sig om allt från underhåll och reparationer till nyproduktioner och markarbeten. Med tanke på att de projekt företagen tar sig an är allt från mindre till större besitter de erfarna arbetstagarna en ytterst bred kompetens och yrkeserfarenhet. Projektledarna vet vilken kompetens som krävs vid vilket tillfälle och delar skickligt upp arbetsmängden för att slutresultatet skall vara av högsta kvalité.

Det är tack vare de som jobbar inom markentreprenad som privatpersoner och yrkeschaufförer kan ta sig fram på allt från de stora Europavägarna till de små skogsbilvägarna året om. Företagen restaurerar, bygger och underhåller nämligen alla läns- och riksvägar enligt avtal. De schakt- och grävmaskiner som används har modern GPS- och laserstyrning, vilket effektiverar arbetstiden och minskar på kostnaderna.

Experter inom järnväg, vindkraft och vattenkraft

För järnvägsarbeten finns specialiserad personal som arbetar med alla typer av spårnära anläggnings- och markarbeten, trumbyten och dräneringsarbeten. Järnvägsnätet har idag en stor betydelse med tanke på den ökade godstrafiken och persontransporterna, vilket gör arbetarnas underhåll av nätet ovärderligt.

Övriga specialiteter inom markentreprenad som kan nämnas är vatten- och vindkraft. Inom vattenkraften bygger och renoverar företagen de vattenmagasin och avstängningsanordningar som reglerar dammarnas vattentillflöden. De som däremot arbetar vid vindkraftverken har ett omfattande arbete med kabeldiken och tillfartsvägar som ofta försvåras på grund av att arbetsfältet är långt beläget från bebyggelse.

Oavsett projekt och specialkompetens är miljö- och kvalitetsarbete en viktig faktor. Både myndigheter och markentreprenadföretag utvecklar ständigt lösningar för att miljön skall ta så lite skada som möjligt. Förutom miljön är det administrativa jobbet viktigt för att arbetet skall löpa smidigt. Alla arbeten utförs utgående från en projektplan och alla dokument arkiveras lagenligt på markentreprenadernas kontor.

Posted in Bygg & Anläggning | Comments Off on Markentreprenad för underhåll av vägar året om